Vstupní kontrola, žádost-zahájení

Žádost o vstupní kontrolu, zahájení činnosti v ekologickém zemědělství (EZ) pro všechny, kteří chtějí být registrovaní jako certifikovaná fyzická nebo právnická osoba , podnik se statutem BIO. Bez potvrzení o provedené vstupní kontrole Biokontu se nelze registrovat na Ministerstvu zemědělství ČR.

Vyplňte formulář a pošlete na adresu Biokontu uvedenou v záhlaví. Žádat můžete také telefonicky 541 212 308; mobil 606 605 728 (zapíšeme si Vás sami) nebo e-mailem info@biokont.cz (formulář nemusí být podepsaný). Veškeré informace najdete na www.biokont.cz v odkazu \“Jak začít podnikat v systému ekologického zemědělství\“ a \“Jak se připravit na vstupní kontrolu\“ zvlášť v oddíle pro zemědělce, výrobce, obchodníky-dovozce. I když lze vše vyřídit během několika dnů, neodkládejte své rozhodnutí. Formulář je jednotný pro všechny druhy podnikání.

Žádost o vstupní kontrolu

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru