Smuteční oznámení

Hluboce zarmouceni vám oznamujeme, že navždy odešel zakladatel společnosti Biokont, Ing. Jan Slavík. V jeho šlépějích dále kráčí jeho dcera Eva Slavíková, kterou mnoho z vás již zná z jejího dlouholetého působení ve společnosti jako inspektorku či manažerku jakosti.

Právní předpisy pro EZ 2018

Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů (2018): 1) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s komentářem    str. 4 2) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství      str. 12 3) Nařízení Komise […]

Evidence pro zemědělce

Kompletní doporučená evidence pro zemědělce – popis podniku  (farmy)  musí hospodářský subjekt vypracovat a následně uchovat, formuláře (tiskopisy), vše volně ke stažení. Formuláře jsou pro Vaši potřebu ve wordu nebo excelu. Vše je upraveno a vyhovuje Z 242/2000 Sb., NR (ES) 834/2007a NK (ES) 889/2008, vše v platném znění.

Žádost o certifikaci nového výrobku F-109

Biokontem odsouhlasené složení každého ekologického výrobku (Žádost o certifikaci nového ekologického výrobku) nám musíte předložit při kontrole, včetně etikety. 1x vyplněnou a potvrzenou „Žádost o certifikaci nového ekologického výrobku F-109“ nám můžete zaslat  poštou nebo se s ohledem na utajení dohodnout osobní předání a převzetí.  Přiložte i Váš návrh etikety. Vždy vyplňte registrační (čtyřmístné) číslo Biokontu. […]

Kontakty

Fakturační adresa Biokont CZ, s.r.o. Měřičkova 34 621 00 BRNO ČESKÁ REPUBLIKA Kancelář Brno, Kotlářská 53, telefon/fax: +420 541 212 308; info@biokont.cz Seznam zaměstnanců Kontakty na pracovníky Biokontu

Smlouva o inspekci a Souhlas (GDPR)….

Smlouvu o inspekci a certifikaci si řádně prostudujte, smlouva musí být uzavřena (2x) před zahájením vstupní kontroly. Smlouva musí být uzavřena (výpověď smlouvy), písemně s originálními podpisy, statutárním zástupcem. stejné je to i se Souhlasem  a Prohlášením, vyhovuje GDPR a nařízení Komise (ES).

Přihláška k certifikaci F-111

Hlídejte si platnost certifikátu. Požádejte 30 dnů před skončením platnosti o nový. Vyplněnou a podepsanou Přihlášku k certifikaci F-111 (žádost o nový Certifikát/obnovení – seznam požadovaných produktů k do/certifikaci) si připravte na řádnou ohlášenou kontrolu, nebo nám zašlete před skončením platnosti Certifikátu. Vyřizujeme  co nejdříve, max. do 30ti dnů.

Dovoz – Oznámení F-081

Pokud provádíte dovozy ze třetích zemí (tj. ze zemí mimo EU) prostudujte si Nařízením komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví pravidla k NR (ES) 834/2007. Abychom Vám mohli potvrdit dovozní certifikát (Příloha V. NK 1235/2008 „EXPORT CERTIFICATE EUROPEAN COMMUNITY – CERTIFICATE OF INSPECTION FOR EXPORT OF ORGANIC PRODUCTS“), pro dovoz biopotravin nebo bioproduktů ze […]

Jak se připravit na vstupní kontrolu obchodník – dovozce

Pokud jste se rozhodli podnikat v systému ekologického zemědělství (EZ) – jako obchodníci – dovozci s biopotravinymi, bioprodukty, atd., tak postupujte dále podle našich pokynů pro nové, začínající obchodníky – dovozce v EZ. Zavolejte nebo napište (stačí e-mail). Po dohodě s Vámi k Vám přijedeme, provedeme vstupní kontrolu, uzavřeme smlouvu, vyplníme žádost o registraci na […]

Jak se připravit na řádnou kontrolu

Chceme aby námi kontrolované podniky měly vše v pořádku. Naším cílem je umožnit obchodníkům (dovozcům z třetích zemí) se co možná nejlépe připravit nejen na řádnou ohlášenou kontrolu, ale také na neohlášené úřední kontroly prováděné jinými státními orgány a neohlášené kontroly prováděné Biokontem. Využijte evidence pro obchodníky, dovozce.

Změna kontrolní organizace

V případě Vašeho zájmu o spolupráci s Biokontem, vyplňte a potvrďte „Smlouvu o inspekci a certifikaci“ (Smlouva je v 1. rubrice Biokont CZ) ve dvou vyhotoveních a jedenkrát „Plnou moc“, viz níže. Po vyplnění a podpisu odpovědné osoby (statutárního zástupce) zašlete na adresu Biokontu nebo do datové schránky tak, abychom stihli doručit výpověď Vaší dosavadní […]

Vstupní kontrola, žádost-zahájení

Žádost o vstupní kontrolu, zahájení činnosti v ekologickém zemědělství (EZ) pro všechny, kteří chtějí být registrovaní jako certifikovaná fyzická nebo právnická osoba , podnik se statutem BIO. Bez potvrzení o provedené vstupní kontrole Biokontu se nelze registrovat na Ministerstvu zemědělství ČR.

Prohlášení prodejce – GMO F-112

GMO a produkty získané z GMO či získané za použití GMO se nesmí používat jako potraviny, krmivo, činidla, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, pomocné půdní látky, osivo, vegetativní rozmnožovací materiál, mikroorganismy a zvířata v ekologické produkci. Všichni výrobci musí podle NR (ES) 834/2007 a NK (ES) 889/2008 předkládat u všech použitých rizikových produktů, kde lze […]