O spoločnosti Biokont

Biokont je česká kontrolní organizace, založená v roce 2005

Je pověřena MZe ČR a ÚKSUP Bratislava SR, kontrolní a certifikační činností v ekologické zemědělské výrobě (dále EZ/EPV) na území celé České a Slovenské republiky.

Společnost Biokont CZ, s.r.o. je registrovaná v Official Journal of the European Union v Bruselu, s přístupem do centrálních evidencí. Hlavní a jedinou činností je kontrola/inspekce ekologického zemědělství, včetně výrobců a obchodníků s BIO. Od roku 2015 je Biokont oprávněn provádět inspekci a certifikaci podle standardů BIO SUISSE. Jsme také oprávněni certifikovat Biokosmetiku a přírodní kosmetiku.

Mezinárodní kód organizace Biokont je pro: Českou republiku: CZ-BIO-003; Slovenskou republiku: SK-BIO-003. Ochranná známka „Biokont“ je registrovaná a platná v celé EU.

Naši zaměstnanci mají nejdelší zkušenosti v EZ/EPV. Biokont má vypracovaný a plní vlastní „Etický kodex“ i „Etický kodex“ akreditovaných osob u Českého institutu pro akreditaci (ČIA) v Praze. Všichni naši pracovníci jsou také smluvně vázáni mlčenlivostí.

Postupy pro odvolání, které budou doručeny do datové schránky se řídí platným Správním řádem (viz odkaz).
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500

Máme praktické zkušenosti

Máme praktické zkušenosti s hospodařením na ekologické farmě, výrobou a prodejem bioproduktů již od roku 1991. Vstupem společnosti Biokont do systému EZ/EPV se zjednodušila administrativní zátěž našich klientů a snížily se i ceny za kontrolu u dalších kontrolních organizací.

Každoročně pořádáme zdarma, bez předchozí registrace školení – semináře pro podnikatele v ekologickém zemědělství, poradce, inspektory, státní úředníky a zájemce o EZ/EPV v ČR a SR. Informační a konzultační službu poskytujeme bez poplatku, kdykoliv nás mužete kontaktovať na telefon +420 541 212 308, +420 545 225 565, mobil +420 606 605 728, poslat e-mail info@biokont.cz nebo info@biokont.sk.

Svých několik tisíc klientů si vážíme a sdílíme jejich radost z každého jejich úspěchu. Na webových stránkách www.biokont.cz a www.biokont.sk najdou aktuální informace o EZ/EPV všichni profesionální i začínající podnikatelé, zemědělci – farmáři, poradci a ostatní pracovníci v systému ekologického zemědělství, výrobci biopotravin, bioproduktů, smluvní zpracovatelé, také výrobci výrobků, které je možno použít v EZ/EPV a všichni ostatní podnikatelé a zájemci.

Nejen pro klienty organizace Biokont je vše k dispozici bezplatně a volně ke stažení. Snažíme se v rámci legislativy o co nejjednodušší administrativu a každoroční předávání znalostí na školeních nebo seminářích. Bez rozdílu, věnujeme stejnou péči a pozornost malému farmáři i velkému podniku.

Smuteční oznámení

Hluboce zarmouceni vám oznamujeme, že navždy odešel zakladatel společnosti Biokont, Ing. Jan Slavík. V jeho šlépějích dále kráčí jeho dcera Eva Slavíková, kterou mnoho z vás již zná z jejího dlouholetého působení ve společnosti jako inspektorku či manažerku jakosti.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru