Obchodníci a ostatní činnosti

Dovoz – Oznámení F-081

Pokud provádíte dovozy ze třetích zemí (tj. ze zemí mimo EU) prostudujte si Nařízením komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví pravidla k NR (ES) 834/2007. Abychom Vám mohli potvrdit dovozní certifikát (Příloha V. NK 1235/2008 „EXPORT CERTIFICATE EUROPEAN COMMUNITY – CERTIFICATE OF INSPECTION FOR EXPORT OF ORGANIC PRODUCTS“), pro dovoz biopotravin nebo bioproduktů ze […]

Dovoz – Oznámení F-081 Read More »

Prohlášení prodejce – GMO F-112

GMO a produkty získané z GMO či získané za použití GMO se nesmí používat jako potraviny, krmivo, činidla, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, pomocné půdní látky, osivo, vegetativní rozmnožovací materiál, mikroorganismy a zvířata v ekologické produkci. Všichni výrobci musí podle NR (ES) 834/2007 a NK (ES) 889/2008 předkládat u všech použitých rizikových produktů, kde lze

Prohlášení prodejce – GMO F-112 Read More »

Jak se připravit na řádnou kontrolu

Chceme aby námi kontrolované podniky měly vše v pořádku. Naším cílem je umožnit obchodníkům (dovozcům z třetích zemí) se co možná nejlépe připravit nejen na řádnou ohlášenou kontrolu, ale také na neohlášené úřední kontroly prováděné jinými státními orgány a neohlášené kontroly prováděné Biokontem. Využijte evidence pro obchodníky, dovozce.

Jak se připravit na řádnou kontrolu Read More »

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru