Evidence pro zemědělce

Kompletní doporučená evidence pro zemědělce – popis podniku  (farmy)  musí hospodářský subjekt vypracovat a následně uchovat, formuláře (tiskopisy), vše volně ke stažení. Formuláře jsou pro Vaši potřebu ve wordu nebo excelu. Vše je upraveno a vyhovuje Z 242/2000 Sb., NR (ES) 834/2007a NK (ES) 889/2008, vše v platném znění.

Popis podniku – osnova pro zemědělce
Deník prodeje Evidence o krmivech
Evidence léčení včelstva
Evidence hnojení
Čištění strojů
VZOR – havarijní plán
Vnitropodnikový doklad sadby
Skladní karty
Evidence o pozemku
Evidence zásahu na zvířatech
Evidence léčení zvířat
Evidence výběhu
Evidence přípravků
Místo použití přípravku

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner