Jak začít podnikat v systému ekologického zemědělství (EZ)

Jak začít – stručná informace pro všechny, kteří chtějí začít podnikat v systému ekologického zemědělství. Bez potvrzení o provedené vstupní kontrole Biokontu se nelze registrovat na Ministerstvu zemědělství ČR.

Vyplňte formulář \“Žádost o vstupní kontrolu v ekologickém zemědělství F-045\“ a pošlete na adresu Biokontu uvedenou v záhlaví. Žádat můžete také telefonicky 541 212 308, 545 225 565, mobil 606 605 728 (zapíšeme si Vás sami) nebo e-mailem info@biokont.cz (formulář zaslaný e-mailem nemusí být potvrzený – podepsaný). Veškeré informace k vstupní kontrole najdete na www.biokont.cz v odkazu \“Jak se připravit na vstupní kontrolu\“ podle Vaší činnosti, v oddíle Zemědělci, Výrobci nebo Obchodníci a dovozci. I když lze vše vyřídit během několika dnů, neodkládejte své rozhodnutí. Formulář je jednotný pro všechny druhy podnikání. Klikněte znovu na název za/pod tímto textem.

Jak_začít_podnikat_v_EZ

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru