Příjmeme - pracovní příležitost

Vyhlašujeme výběrové řízení - vhodného kandidáta, na pracovní pozici Inspektor.

Požadujeme: -  praxe v řízení osobního automobilu, čistý trestní rejstřík, dobrý zdravotní stav, VŠ vzdělání v oboru zemědělském nebo veterinárním + praxe. Znalost anglického nebo německého jazyka aktivní slovem i písmem, znalosti práci na PC - dokonalá znalost programů MS Office.

Pečlivost, zaměření na detail, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, přesnost, učenlivost, loajalita, schopnost týmové spolupráce, ochota pomoci v případě potřeby - odolnost vůči stresu, časová flexibilita.

Dále příjmeme pracovníka do kanceláře "Asistent", podmínky jsou stejné, není nutné mít řidičský průkaz. 

K přihlášce k výběrovému řízení je nutné přiložit: - Strukturovaný profesní CV s přehledem praxe. - Motivační dopis. - Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kandidáti na pracovní pozici podávají své Curriculum Vitae s motivačním dopisem do 20.2.2017,  POUZE prostřednictvím elektronické pošty na info@biokont.cz

22.12.2016 11:09 Biokont CZ

Ceník služeb 2017

(více)

30.09.2016 12:11 Biokont CZ

Měsíc biopotravin 2016

Září 2016 Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství

(více)

09.08.2016 18:54 Biokont CZ

Nařízení Komise (EU) 2016/1330 Dovoz

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1330 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(více)

08.08.2016 16:06 Zákony a nařízení

NK (EU) 2016/910 Dovozy

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/910 ze dne 9. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

(více)

10.06.2016 20:49 Zákony a nařízení

NK (EU) 2016/459 Dovozy

 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/459 ze dne 18. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

(více)

02.05.2016 15:22 Zákony a nařízení

Upozornění dlužníkům

Z důvodu navýšení počtu neplatičů a zamezení druhotné platební neschopnosti, jsme nuceni přijmout tato opatření vůči dlužníkům:

-        smažeme platné certifikáty v REP,

-        nevydáme nové certifikáty, u dlužníků nebudeme provádět žádné audity,

-        nebudeme zařazovat nové pozemky do ekologie a odstraňovat jejich nejistoty ani měnit statut,

-        od 1.1.2017  předáváme všechny naše pohledávky ke "Správnmuí řízení" na Ministerstvo zemědělství,

-        zvážíme také zveřejnění dlužníka, případný odprodej našich pohledávek.

S odkazem na shora uvedené, očekáváme Vaši platbu, neprodleně na:

číslo účtu: 175 397 695/0600

Ujišťujeme Vás, že budeme nadále vymáhat naše pohledávky v souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb., až do úplného zaplacení.

29.04.2016 10:19 Biokont CZ

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2345

 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2345 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(více)

17.12.2015 16:39 Zákony a nařízení

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1980

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1980 ze dne 4. listopadu 2015, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

(více)

16.12.2015 10:57 Zákony a nařízení

Katastrofické události - krmiva v EZ

V příloze najdete informace MZe o katastrofických událostech z důvodu nedostaku krmiv - pícnin v EZ, včetně žádosti o výjimku.

(více)

04.09.2015 22:21 Zemědělci

Nařízení Komise (EU) 2015/931

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/931 ze dne 17. června 2015, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

(více)

14.08.2015 12:51 Zákony a nařízení

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 76/2015 Sb.ze dne 8. dubna 2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství.

            Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské uniepodmínky provádění opatření ekologické zemědělství.

(více)

10.02.2015 16:30 Zákony a nařízení

Nařízení komise (EU) č. 1287/2014

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1287/2014 ze dne 28. listopadu 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

(více)

08.02.2015 05:07 Zákony a nařízení

Dotace v EZ 2015 - 2020

Společná zemědělská politika po reformě - Dotace na ozelenění, ekologické zemědělství a dobré životní podmínky zvířat

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svých stránkách v rámci nové Společné zemědělské politiky EU pro období 2015 až 2020 šestý článek s názvem

Dotace na tzv. ozelenění neboli greening, na opatření Ekologického zemědělství a Dobré životní podmínky zvířat.

02.10.2014 08:21 Zemědělci

Nařízení Komise (EU) č. 836/2014

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 836/2014 ze dne 31. července 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu.

(více)

28.08.2014 18:35 Zákony a nařízení

Nařízení Komise (EU) č. 829/2014

 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 829/2014 ze dne 30. července 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

(více)

28.08.2014 18:31 Zákony a nařízení

Hlášení přemístění zvířat

Kontroly podmíněnosti 2014 - CROSS COMPLIANCE

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

(více)

16.05.2014 08:39 Zemědělci

Ohlášení změn F-159

Nezapomínejte na svoji povinnost a bez zbytečného odkladu písemně zašlete "Ohlášení změn" - Zákon 242/2000 Sb. § 7, NK (ES) 889/2008 Článek 64, 77, 78: Formulář musí být podepsaný. 

  1. Změny pozemků (novou registraci v LPIS). Napište vždy "Uživatel LPIS, (Registrační číslo LPIS)",  změny výměr pozemků ( přihlášení – zařazení dalších pozemků.  Formulář zasílejte, jakmile jsou změny účinné, bez zbytečného odkladu. Pokud je to velmi nutné, můžete vše  upřesnit v příloze.

  2. Přihlášení (zrušení) nových druhů zvířat a jakékoliv další jiné změny. Napište číslo hospodářství, druh i počet kusů zvířat při zahájení. Neposílejte zvýšení (narození) nebo snížení (prodej, úhyn, atd.) počtu zvířat. 

  3. Změny názvu podniku (pokud zůstává stejné IČ), adres, telefonů, e-mailů atd.  

                Vyplněný tiskopis posílejte bez kolkových známek - vyřizujeme zdarma, co nejdříve, nejdéle v zákonné lhůtě do 30 dnů. Můžete také požádat o přednostní zpracování za Expresní poplatek. O případném provedení nařízené kontroly Vás budeme předem informovat. Potvrzený (podepsaný) formulář zašlete nejlépe naskenovaný, ve formátu PDF, e-mailem na info@biokont.cz  (pokud obdržíme Váš e-mail s virem=smažeme, nevyřizujeme) nebo obyčejnou poštou na adresu Biokontu.  Formulář F-159 je jednotný pro všechny podniky. Na neúplně vyplněné, nepotvrzené (bez podpisu) formuláře nereagujeme.  Vždy také vyplňte Vaše registrační (čtyřmístné) číslo Biokontu. Prosíme, formulář posílejte jedním způsobem pouze jednou. Provedení změn si ověřte na vlastním LPIS. V případě zdlouhavého vyřizování pošlete e-mailem urgenci na info@biokont.cz nebo zavolejte na telefon +420 545 225 565. Tímto způsobem nelze uzavřít "Smlouva o inspekci a certifikaci" (ukončení smlouvy).

(více)

09.05.2014 08:35 Biokont CZ

Nařízení Komise (EU) č. 355/2014

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 355/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(více)

15.04.2014 17:01 Zákony a nařízení

Nařízení komise (EU) č. 354/2014

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 354/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

(více)

15.04.2014 16:59 Zákony a nařízení