Právní předpisy pro EZ 2018

Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů (2018): 1) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s komentářem    str. 4 2) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství      str. 12 3) Nařízení Komise […]