Výměna redakčního systému byla dokončena

Vážení návštěvníci, výměna redakčního systému byla dokončena. S novým redakčním systémem přišla i změna způsobu ukládání článků, což by mělo přinést rychlejší odezvy při zobrazování stránek a mnohem spolehlivější prohledávání článků. Vzhled i obsah stránek ještě budeme dolaďovat – bohužel nebylo možné provést migraci obsahu původního redakčního do nového, a tak jsme články s informacemi […]

Přihláška k certifikaci F-111

Hlídejte si platnost certifikátu. Požádejte 30 dnů před skončením platnosti o nový. Vyplněnou a podepsanou Přihlášku k certifikaci F-111 (žádost o nový Certifikát/obnovení – seznam požadovaných produktů k certifikaci) si připravte na řádnou ohlášenou kontrolu, nebo nám zašlete před skončením platnosti Certifikátu. Vyřizujeme zdarma, bez kolkových známek, co nejdříve, max. do 30ti dnů.

Změna kontrolní organizace

V případě Vašeho zájmu o spolupráci s Biokontem, vyplňte a potvrďte „Smlouvu o inspekci a certifikaci“ (Smlouva je v 1. rubrice Biokont CZ) ve dvou vyhotoveních a jedenkrát „Plnou moc“, viz. níže. Po vyplnění a podpisu odpovědné osoby (statutárního zástupce) zašlete na adresu Biokontu, tak abychom stihli doručit výpověď Vaší dosavadní kontrolní organizaci nejpozději do […]

Vstupní kontrola, žádost-zahájení

Žádost o vstupní kontrolu, zahájení činnosti v ekologickém zemědělství (EZ) pro všechny, kteří chtějí být registrovaní jako certifikovaná fyzická nebo právnická osoba , podnik se statutem BIO. Bez potvrzení o provedené vstupní kontrole Biokontu se nelze registrovat na Ministerstvu zemědělství ČR.