Přihláška k certifikaci F-111

Hlídejte si platnost certifikátu. Požádejte 30 dnů před skončením platnosti o nový. Vyplněnou a podepsanou Přihlášku k certifikaci F-111 (žádost o nový Certifikát/obnovení – seznam požadovaných produktů k certifikaci) si připravte na řádnou ohlášenou kontrolu, nebo nám zašlete před skončením platnosti Certifikátu. Vyřizujeme zdarma, bez kolkových známek, co nejdříve, max. do 30ti dnů. Potvrzený – podepsaný formulář, kdykoliv zašlete 1x e-mailem na certifikace@biokont.cz / info@biokont.cz nebo obyčejnou poštou na adresu Biokontu. V případě, že spěcháte, tak můžete požádat o přednostní zpracování za Expresní poplatek. Formulář je jednotný pro všechny podniky. Vždy také vyplňte registrační (čtyřmístné) číslo Biokontu. Zemědělci, kteří nemají po řádné kontrole pozemků v běžném roce, musí současně poslat i vyplněný a podepsaný F-101, F-102 Plán osevů a hnojení v ekologickém zemědělství pro daný rok (formulář najdete v oddíle Zemědělci). Zemědělci, kteří mají pozemky pouze s TTP nemusí F-101, F-102 posílat. V případě prodlení pošlete e-mailem urgenci na certifikace@biokont.cz / info@biokont.cz nebo zavolejte na telefon +420 545 225 565. Za každý certifikát v cizím jazyku se platí podle ceníku.

Přihláška k certifikaci F-111