Evidence stížností třetích osob

Pro Vaši potřebu a splnění povinnosti vést „Evidenci stížností třetích osob“ (pokud nemáte vlastní Reklamační řád), si můžete volně stáhnout tento jednoduchý tiskopis. Formát není předepsaný. Vyhovuje pro všechny podniky.

Evidence stížností třetích osob