Evidence pro obchodníky, dovozce

Jedná se o doporučenou, pomocnou evidenci pro obchodníky, dovozce, kteří nemají vlastní. Dále je nutné vést evidenci dodavatelů, odběratelů (mimo konečných spotřebitelů), evidence musí umožnit sledovat množstevní toky v obchodní činnosti. Evidujte také výrobní šarže Vašich dodavatelů a odběratelů.

Popis podniku – obchodníci, dovozci, vývozci

Evidence čištění skladu

Evidence měření teploty

Evidence měřění vlhkosti