Prohlášení prodejce – GMO F-112

GMO a produkty získané z GMO či získané za použití GMO se nesmí používat jako potraviny, krmivo, činidla, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, pomocné půdní látky, osivo, vegetativní rozmnožovací materiál, mikroorganismy a zvířata v ekologické produkci. Všichni výrobci musí podle NR (ES) 834/2007 a NK (ES) 889/2008 předkládat u všech použitých rizikových produktů, kde lze předpokládat použití GMO, toto prohlášení prodejce F-112. Vždy vyplňte registrační (čtyřmístné) číslo Biokontu.

Prohlášení prodejce GMO F-112

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru