« Plán osevů a hnojení … | Úvod | Evidence pro obchodní… »

Biokont CZ

11.01.2007 14:34Přihláška k certifikaci F-111

Vyplněnou a podepsanou přihlášku F-111 (žádost o nový/obnovení Certifikát/u - seznam požadovaných produktů k certifikaci - Příloha k certifikátu) si připravte na řádnou ohlášenou kontrolu, kde ji předáte inspektorovi, který Vám vysvětlí i případné nejasnosti. Lze vyplnit také až při kontrole. V nutných případech, v průběhu roku (před skončením platnosti Certifikátu), můžete vyplněný tiskopis, bez kolkových známek (vyřizujeme zdarma do 30ti dnů), potvrzený - podepsaný, kdykoliv zaslat 1x (pouze originál) obyčejnou poštou na adresu Biokontu nebo e-mailem na info@biokont.cz (nebo konkrétnímu pracovníkovi). V případě, že spěcháte, tak nám to dejte na vědomí. Formulář je jednotný pro všechny podniky. Vždy také vyplňte registrační (čtyřmístné) číslo Biokontu. Zemědělci, kteří nemají po řádné kontrole pozemků v běžném roce, musí současně poslat i vyplněný a podepsaný F-101, F-102 Plán osevů a hnojení v ekologickém zemědělství pro daný rok (formulář najdete v oddíle Zemědělci). Zemědělci, kteří mají  pozemky pouze s TTP nemusí F-101, F-102 posílat.

Přihláška k certifikaci - žádost o certifikát F-111